Integritetspolicy

Ansvar

Den som bär det yttersta ansvaret för dina personuppgifter, den personuppgiftsansvarige är: Canvasframkallning se AB (org.nr 556856-0584), Spelmansplatsen 10, 416 52 Göteborg, Sverige. Hädanefter benämns Canvasframkallning se AB som "Canvasframkallning".

Uppgifter vi behandlar

Vi hanterar olika typer av personuppgifter beroende på hur du nyttjar våra tjänster samt i viss mån vad du själv väljer att delge oss.

Som besökare

Nedan information behandlas under den tid du vistas på någon av Canvasframkallnings webbaserade tjänster. Detta för att bland annat ge dig en personligt anpassad upplevelse.

Vad vi sparar

Enhetsinformation, ip-adress, webbläsarinställningar
Cookies
- Sessionscookies, tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet.
- Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.

Varför vi sparar det

För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel.
För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet.
För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg.
För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics.

När du handlar

För att fullfölja vårt avtal med dig som kund behandlar vi nedan information när du handlar hos oss.

Vad vi sparar

Namn och adressinformation
Telefon och E-post
Foton för frmakallning
Eventuell E-post- och SMS-korrespondens med vår kundtjänst.

Varför vi sparar det

För att förhindra bedrägerier och identitetskapningar.
För att administrera och fullfölja din beställning.
För att skicka notifikationer angående din leverans.
För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.
För att följa lagstiftad konsumenträtt och rättsliga förpliktelser relaterat till bokföring.

Hur länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det. I vissa fall finns det lagstadgade krav på att spara uppgifter i en viss tid, t.ex. vid bokföring. I andra fall sparar vi uppgifterna så länge vi behöver dem för att t.ex. fullfölja våra åtaganden i samband med ett konto hos Canvasframkallning. Foton sparar vi i 3 månader efter ditt köp för att kunna administrera reklamationer på et smidigt sätt

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Canvasframkallning samarbetar samt köper tjänster av andra företag och dina uppgifter kan därför komma att hanteras av dem. Canvasframkallning vidtar nödvändiga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter.

Nyhetsbrev

För att hantera utskick till våra medlemmar och prenumeranter samarbetar vi med företag som tillhandahåller Nyhetsbrev-funktionalitet.

Betalning

För att hantera din betalning vid ett köp samarbetar Canvasframkallning med företag som är specialiserade inom betalningslösningar.

Uppköp, fusion och försäljning

Dina uppgifter kan komma att delas med tredje part om Canvasframkallning blir uppköpt, avyttras eller ingår i en fusion.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter Canvasframkallning behandlar. Du har även rätt att få dina personuppgifter som Canvasframkallning behandlar korrigerade. I de fall Canvasframkallning ej behöver uppgifterna för att uppfylla rättsliga krav har du rätt att få dina personuppgifter som Canvasframkallning behandlar raderade.

Ändringar

Canvasframkallning förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att aviseras på Canvasframkallnings webbsida en månad innan de träder i kraft.